หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 65 งาน

1. หัวหน้าส่วนวิศวกรไฟฟ้า / เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- งานซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง

- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย

- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1. จัดทำใบเสนอราคาและจัดทำสัญญาซื้อขายและข้อตกลงต่างๆ
2. กำหนดราคาขาย การยกเลิกการจองห้องพัก และจัด
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ
2.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
3.ดูแลรักษาทรัพย์สิน และ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตสุกร
2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. สัตวแพทย์วิชาการโค (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตโคนม
2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.จัดทำเอกสาร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัย ความ วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก
2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก
2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.วางแผนอัตรากำลังร่วมกับผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
2.กำหนดแผนการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามที่กำหนด
3.ก
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน เช่น งานระบบบบำบัดน้ำเสีย,งานขยะอันตราย,งานเกี่ยวกับการ วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่ - ประจำลพบุรีและสมุทรสาคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายในด้านปริมาณผลผลิต

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( ประจำสำนักงานใหญ่ )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- Sustainability Program เช่น S.E.T. Project
- ดำเนินการตามโครงการ Betagro Sustainability
- ประสาน
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- วางแผนติดตามความคืบหน้างานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมงานโครงการ ให้ได้ตามแผนงานและตรวจสอบรา
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- วางแผนจัดรับวัตถุดิบเข้าโรงงานของบริษัท

- จัดทำค่าขนส่งที่จัดส่งเบทาโกรภาคใต้ (ทางรถ,ทางเรือ)
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานขับรถบรรทุก (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ขับรถขนส่งสุกร

- ดูแลบำรุงรักษารถขนส่งสุกร

- ดูแลรับผิดชอบสินค้าตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

- จ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ขายและส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีน

- ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่

- ดูแลการเก็บเง
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- รับผิดชอบการจัดการ และกำกับดูแลนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล

- การตรวจติดตาม และให้คำปรึกษาที่เกี
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้แทนขายสุกรพันธุ์ (สายธุรกิจสุกร- สำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- เข้าพบลูกค้า เสนอขายสินค้า และขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

- เก็บเงินลูกค้าและส่งเอกสารการชำระเงิ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้จัดการส่วนขายอาหารสัตว์บก ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- บริหารทีมขายอาหารสัตว์ให้บรรลุเป้าหมาย

- กำหนดเป้ายอดขายทีมในแต่ละเดือน

- สรุป รวบรวม และตรว
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- จัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลด้านงบกำไรขาดทุน และค่าใช้จ่าย ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการระบบการจัดการงานบุคคล และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งในส่วน วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสกลนคร, สาขาสว่างแดนดิน, สาขากาฬสินธุ์, สาขานครพนม, สาขามุกดาหาร, สาขาบึงกาฬ)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- รับผิดชอบงานขายตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย

- นำเสนอผลิ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อม วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สกลนคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของผู้บังคับบัญชา

- ดูแลการปฏิบัติงานประจำเดือน กลั่นกรองข้อมูลเบื
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- รับผิดชอบการจัดการ งานบุคคลและธุรการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของเครือเบทาโกร

- งาน
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สกลนคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( สายธุรกิจภูมิภาค -โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ดูแลรับผิดชอบระบบ GMP & HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่วางแผนไว้

- ดูแ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด พัทลุง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (สายธุรกิจภูมิภาค - โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- นำสินค้าใหม่จากการพัฒนาของ PD- โรงงานมNPD เข้าสู่กระบวนการผลิตจริง

- พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด พัทลุง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. นักวิเคราะห์เคมี ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้องทางวิชาการ
- พัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ตาม
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- เตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อรองรับการประชุม

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ควบคุมแล
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ควบคุมงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่ วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานพระประแดงและลพบุรี)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด

- ดูแลจัดทำค่าจัดส่งให้ถูกต้อง

- ประสานงานธุรการขาย
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจสุกร - ประจำโรงงานลพบุรี)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตไลน์ตัดแต่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- รับข้อร้องเรียนล
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร - ประจำสำนักงานรามอินทรา กทม.)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ Sale และเอกสาร Payment ต่างๆ

- ตรวจสอบความถูกต้
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- จัดทำเอกสารส่งออกของบริษัท

- จัดทำค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าใช้จ่ายอื่นๆในแผนก

- ติดต่อประส
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสำนักงานพระประแดง)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ดูแลการขนถ่ายสินค้าและสามารถดูวัตถุดิบเบื้องต้นได้ตลอดจนควบคุมสินค้าในโกดัง

- ตรวจสอบสภาพทั่วไป
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. เจ้าหน้าที่จัดสวน ( ประจำลพบุรี )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ควบคุมดูแลงานสวน

- ควบคุมดูแล ตกแต่งสวน

- งานอื่นๆที่ำได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. Web Designer ( สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์ตามแนวคิดที่ต้องการของสำนักวิศวกรรมเพิ่มผลผลิต

- ส่งมอบผลงานการออกอบบด้วย
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. Web Programmer (สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ โดยใช้หลัก MVC ( Model View Controller )

- ออกแบบฐา
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสายธุรกิจสุขภาพสัตว์

- ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ

วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( สายธุรกิจไก่ )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
- ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ

- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรง
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. วิศวกร/ช่างเทคนิคอาวุโส (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.จัดทำ ทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ชี้บ่ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของกระบวนการผ วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบน้ำ (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- วางแผนบำรุงรักษาระบบสูบน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ

- วางแผนซ่อมบำรุงระบบส่งน้ำดี (Soft water)

- งา
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สายธุรกิจไก่ - สำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

•ติดต่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า

•จัดส่งเอกสารส่งออกต่างๆให้ลูกค้า

•ประสานงาน sale /โรงงาน/ธุ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต

2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรีย
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1. ตรวจสอบแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร แล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
49. ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1. รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้

2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฎิ
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
50. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-HRD (สายธุรกิจภูมิภาค)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

•รับผิดชอบและบริหารงานพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงาน
•ประสานงานการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
•อ
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
51. ผู้แทนขาย (Modern Trade)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro )

- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
52. ผู้แทนขาย (Food Service)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ภัตตาคาร / โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ต
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
53. วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ดูแลและปรับปรุงงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.ตรวจสอบดูแลงานซ่อม สร้าง อ
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
54. สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ควบคุมดูและสุขภาพสุกร ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

2.ควบคุมดูและระบบการป้องกันโรค
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
55. Internal Audit (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามแผนงานที่กำหนด โดยการประเมินความ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
56. วิศวกร IE (ประจำฟาร์มไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาในงานด้าน WCM (5S,QCC, KSS, QOL, TPM)

2.รวบรวมข้อมูล นำเสนอผลสำเ
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
57. ช่างยนต์-Farm Complex (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆภายในฟาร์มและโรงฟัก

2.ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อุปกรณ์และวิเ
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
58. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- วางแผนและออกแบบการสั่งสร้างชิ้นงาน

- การจัดการซ่อมสร้างตามกำหนดการ

- การจัดการ Spare parh

วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
59. วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรใน Line Production

2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการผลิต
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
60. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมการ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
61. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด

- บริหารต้นทุนและยอดขาย

- บริหารและค
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
62. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1. งานสรรหาว่าจ้าง
- ประกาศรับสมัครงาน รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร การท
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
63. ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli Shop)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน

2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแล
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
64. Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

1. Arrange the meeting and coordinate with all attendees
2. Responsible for meeting summarize
3. U
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
65. พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

- ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

- รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร แล
วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี